خانه / خدمات فنی

خدمات فنی

گروه کارشناسان فنی ایستافرم آماده ارائه خدمات و مشاوره فنی به کارفرمایان و مهندسین ناظر می‌باشد و می‌تواند در موارد زیر راهنماییهای لازم را ارائه دهد.

  1. امکان سنجی استفاده از سیستم یوبوت در پروژه مورد نظر
  2. پیشنهاد حذف ستون ها در پلان معماری و در نتیجه نجات پارکینگ و فضاسازی بهتر در پروژه
  3. مشاوره و طراحی انتخاب محل دیوارهای برشی
  4. محاسبه و تخمین اولیه میزان مصالح مصرفی پروژه
  5. برآورد اولیه از هزینه های کلی طرح با سیستم یوبوت
  6. گزارش مزایای ایجاد شده با استفاده احتمالی از سیستم یوبوت
  7. ارائه طرح و محاسبات اولیه به منظور تصمیم گیری نهایی کارفرمایان محترم