خانه / فنی ویژه بالا / روش اجرای یوبوت

روش اجرای یوبوت

1-بستن قالب تخت زیرین دال
در این مرحله با توجه به تجهیزات موجود، قالب بندی زیرین دال انجام می شود.این قالب ها می توانند از جنس چوب، فلز مدولار و … باشند.precedure first step

2-بستن شبکه آرماتور پایین دال
شبکه آرماتور پایین طبق نقشه های اجرایی باید به گونه ای بسته شود که حداقل یک میلگرد در بین قالب های یوبوت قرار گیرد.precedure 2

3-چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی

در این مرحله قالب های یوبوت طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها بوسیله بندهای تعبیه شده بر روی آنها تنظیم می گردد.دال مجوف دوپوش ایستافرم

4-بستن شبکه آرماتور بالای دال

در این مرحله شبکه آرماتور بالا بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی، این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.precedure 4b

5-بتن ریزی لایه اول

در اجرای این نوع دال ها، بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول به ضخامت حدود 5 الی 10 سانتی متر( بسته به اندازه پایه قالب ها)، ریخته می شود که باعث می گردد هوا درون قالب ها محبوس شده و اجازه وارد شدن بتن به داخل قالب ها را ندهد.

istaform u-boot precedures

6-تکمیل بتن ریزی

لایه دوم بر روی لایه اول ریخته می شود تا به ضخامت مورد نظر برسد. باید توجه داشت فاصله زمانی بین بتن ریزی در دو لایه نباید به قدری باشد که باعث گیرش لایه اول گردد.precedure 6

7-باز کردن قالب های کف

پس از گیرش بتن در زمان تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب ها از زیر دال جمع و به طبقه دیگر منتقل می گردد.precedure 7

باید توجه داشت کلیه مباحث مربوط به قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی و نگهداری از بتن که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آمده است در مورد این دال ها صادق می باشد و باید به دقت اجرا گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید