خانه / فنی ویژه بالا / مزایای سیستم یوبوت

مزایای سیستم یوبوت

سقف اجرا شده با یوبوت ایستافرم

 

مزایای اقتصادی :
كاهش هزینه ها : اين سيستم نسبت به سيستم های فولادی كاهش هزينه ای از ۲۰ تا ۷۰ درصد را به همراه دارد.
افزایش تعداد پاركينگ : به دليل حذف ستون های ميانی ، تعداد پاركينگ های تأمين شده در اين سيستم ، افزایش میيابد. در برخی موارد ، افزايش تعدادی پاركينگ موجب حذف يك طبقه پاركينگ ساختمان و صرفه جویی بيشتر در هزينه ها مي شود.

uboot-advantages

حذف هزینه سقف كاذب : سيستم دال مجوف يوبوت با حذف تيرهای آويزدار و نيز كتيبه هاي بيرون زده از زير سقف ، علاوه بر كاهش ارتفاع کلی ساختمان و مصالح مصرفي آن ، نياز سقف كاذب را در ساختمان مرتفع مي سازد.

u-boot-roof

مزایای فني :
مقاومت در برابر آتش : سيستم دال مجوف يوبوت به دليل ايجاد فضاهای حفره ای خالي در ميان دال، انتقاال حرارت از طبقه اي به طبقه ديگر را كاهش مي دهد كه اين امر در آتش سوزي و كنترل انتقال آن در طبقات بسيار مؤثر است . اين امر موجب دريافت گواهي نامه بر اساس استاندارد اروپا شده است.
آكوستيك بالای سقف : سيستم دال مجوف يوبوت به دليل داشتن حفره هاي هوايي مياني ، عايق بسيار مناسبي در برابر انتقال صداي هوابرد مي باشد . اين كاهش انتقال صدا در مراكز آموزشي ، مذهبي ، سالن هاي اجتماعاات و … بسيار پر اهميت است.
كنترل ارتعاش و خيز : شكل ، سقف دال مجوف يوبوت به دليل داشتن تيرچه هاي متعامد I شكل ، ممان اينرسي بسيار بالايي را براي سقف نسبت به سيستم هاي تخت و پيش تنيده و حتي وافل ايجاد مي نمايد . به طور كلي می توان سقف يوبوت را به نوعي يك خرپاي توخالي بتني ناميد . بر همين اساس ، صلبيت سقف مقدار بسيار زيادي خواهد داشت كه علاوه بر كنترل بسيار مناسب ارتعاش و خيز ، انتقال نيروهاي زلزله را به عنوان ديافراگم صلب به خوبي انجام مي دهد .
کاهش جرم مؤثر دال : سيستم دال مجوف يوبوت اگر چه سختي تقريباً مشابهي با دال هم ضخامت خود ايجاد مي كند ولي تقريباً نصف آن وزن دارد . اين امر علاوه بر كاهش وزن سازه و عملكرد بهتر در زلزله ، موجب كاهش در مصالح مصرفي بتن مي شود.

u-boot-silence

مزایای معماری :
انعطاف پذیری در معماری : سيستم دال مجوف يوبوت با حذف ستون هاي مياني و امكان ستون گذاري نامعین ، پلاني بدون ستون را براي سازه فراهم مي كند . اين كاركرد علاوه بر فراهم نمودن آزادي در طراحي معماري و ايجاد پلان هاي متفاوت در طبقات مختلف ، امكان تغيير در پلان طبقات را در طول دوره بهره برداري براي كاربر فراهم مي آورد.
افزایش پاركينگ : يكي از عمده مشكلات در طرح معماري ، تأمين پاركينگ هاي مورد نياز در هر ساختمان مي باشد . سيستم دال مجوف يوبوت همانطور كه در بخش مزيت هاي اقتصادي اشاره شد ، با حذف ستون هاي مياني علاوه بر تأمين پاركينگ هاي بيشتر ، امكان حركت و گردش راحت تر ماشين ها در پاركينگ را فراهم مي كند.
حذف آویز تيرها : اين امر ارتفاع بيشتر داخلي را براي معمار فراهم مي كند . در ضمن به دليل كاهش ضخامت سقف مي توان طبقات را با پله هاي كوتاه تر و كمتر اجرا نمود و اين امر باعث كاهش ابعاد باكس پله و افزايش فضاي مفيد داخلي مي گردد.

design benefits

مزایای اجرایي :
ضخامت كمتر سقف : با استفاده از دال مجوف يوبوت و بهره گيري از عملكرد دو طرفه سقف و توزيع متوازن نيروها بين تكيه گاه ها ، آويز تيرها حذف شده و در نتيجه ضخامت سقف كاهش مي يابد . به عنوان مثاال براي دهانه ۱۳ متري ، ضخامت سقف تنها ۳۵ سانتي متر مي باشد .
حذف سر ستون ها و تيرهاي آويزدار : به دليل عملكرد دو طرفه سقف دال مجوف يوبوت ، تيرهاي آويزدار و سرستون ها از دال حذف شده كه اين امر باعث كاهش هزينه مربوط به قالب بندي و نيز افزايش سرعت اجرا مي گردد .
سهولت در اجرا : در سيستم سقف دال مجوف يوبوت به دليل حذف تيرهاي مياني ، قالب بندي سقف بسيار ساده بوده و مي توان آن را با بهره گيري از اكيپ آرماتور بند عادي و آموزش چند روزه اين اكيپ اجرا نمود .
مقاومت فوق العاده در برابر زلزله : كاهش جرم مؤثر دال در اين سيستم باعث كاهش نيروي برش مؤثر زلزله بر سازه مي شود . همچنين وجود دو لايه دال بالا و پايين به شكل كاملاً متصل و مشبك ، باعث تأمين صلبيت بسيار بالاي دال و انتقال متوازن نيروهاي جانبي زلزله به المان هاي باربر جانبي مي شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید